x Blijf op de hoogte via e-mail Geen reclame. Beloofd! Maximaal 2 e-mails per week
 
 

Volgen

Terug naar home
 
 

Vragen en antwoorden

meer Wat heb ik aan bidden met de rozenkrans?

Bidden doe je op de eerste plaats omdat je God nabij wil zijn, niet omdat jij er voordeel uit haalt. Door te mediteren over de mysteries van de rozenkrans leer je God in Jezus beter kennen. Door de heilige herhaling van de gebeden van de rozenkrans groei je in eenvoud en ontvankelijkheid voor God.

De christelijke traditie heeft de meditatie over de verschillende mysteries verbonden met verschillende vruchten van de rozenkrans. Een overzichtje. 

Blijde mysteries

 1. De engel Gabriƫl brengt de blijde boodschap aan Maria // Vrucht: nederigheid
 2. Maria bezoekt haar nicht Elizabeth // Vrucht: broederliefde, vreugde
 3. Jezus wordt geboren in een stal in Betlehem // Vrucht: een geest van armoede
 4. Jezus wordt in de tempel aan God opgedragen // Vrucht: gehoorzaamheid en zuiverheid
 5. Jezus wordt in de tempel teruggevonden // Vrucht: het zoeken naar God, altijd en overal 

Mysteries van het Licht

 1. Jezus wordt gedoopt in de Jordaan // Vrucht: trouw aan onze doopbeloften
 2. De bruiloft van Kana // Vrucht: vertrouwen in de wil van God
 3. De verkondiging van het Rijk Gods en oproep tot bekering // Vrucht: bekering van ons hart
 4. De gedaanteverandering op de berg Tabor // Vrucht: gebed (contemplatie)
 5. De instelling van de eucharistie // Vrucht: eerbied voor het Allerheiligste Sacrament

Droeve Mysteries

 1. De doodsangst van Jezus // Vrucht: berouw omwille van onze zonden
 2. Jezus wordt gegeseld // Vrucht: versterving van onze zintuigen
 3. Jezus wordt met doornen gekroond // Vrucht: versterving van onze gedachten
 4. Jezus draagt zijn kruis naar Golgotha // Vrucht: geduld tijdens de beproevingen
 5. Jezus sterft aan het kruis // Vrucht: een grotere liefde voor Jezus die gestorven is om ons te redden 

 

Glorievolle mysteries

 1. De opstanding van Jezus uit de doden // Vrucht: geloof
 2. De Hemelvaart van Jezus // Vrucht: hoop en verlangen naar de heme
 3.  De heilige Geest daalt neer over de apostelen // Vrucht: naastenliefde en neerdaling van de heilige Geest in onze ziel
 4. Maria ten hemel opgenomen // Vrucht: genade van een goede dood, devotie tot Maria
 5. Maria wordt in de hemel gekroond // Vrucht: vertrouwen in Maria en haar liefde ontvangen 

 

Bijbelteksten bij de mysteries van de rozenkrans (pdf)

Leer de rozenkrans bidden

 

Delen